EnglishAna Sayfa
|
|
|
|
|
Ana Sayfa > Elektronik Harita

Yerli - Türkçe seyir yardımcısı yazılımı.. [Detay]
Yat, yelkenli, askeri ve ticari gemiler.. [Detay]
En gelişmiş vektörel deniz haritaları.. [Detay]
Yazılım ve harita paketleri, indirimler.. [Detay]
rnler
Haritalar
Satn Al
Haberler
Bilgi Ktphanesi

Elektronik Harita - ENC (Electronic Navigational Chart)

Elektronik Harita

Elektronik harita nedir?

Elektronik Seyir Haritaları, kapsam, yapı ve format olarak standartlaştırılmış, seyir bilgi sistemlerinde kullanılmak üzere, sadece ülkelerin deniz haritalarını üretmekle yükümlü Hidrografi Daireleri tarafından Uluslararası Hidrografi Örgütü’nün (IHO) belirlemiş olduğu S57 Sayısal Hidrografik Veri Değişim Standardı’na göre hazırlanmış vektör haritalardır. Bu özellikleri, ENC’leri diğer vektör haritalardan ayrırır ve kağıt haritaların yerine kullanılabilmelerine imkan verir. ENC bir veritabanıdır ve harita bilgileri bu veri tabanı içinde nitelikleri tanımlanmış nokta, çizgi ve alanlar şeklinde depolanır. Bu sayede ENC’ler, akıllı ve esnek bir hal kazanır. Harita akıllıdır çünkü içerisindeki veri sorgulamaya açıktır. Harita esnektir çünkü kulanıcının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ekran üzerinde gösterime imkan tanır.

SHOD ve elektronik harita üretimi

Ülkemiz karasularına ait denizlerin haritalarını üretme ve güncelleme yetkisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Seyir Hidrofrafi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'na (SHOD) aittir. SHOD, yıllardır süren kağıt harita üretiminin yanısıra 2001 yılından itibaren yapmış olduğu altyapı yatırımları sonrasında ülkemiz karasularının deniz haritalarını elektronik harita olarak üretmeye başlamıştır. Üretilen elektronik haritalar ilk başta yalnızca askeri gemilerde kullanılmaktaydı. Sonrasında, uluslararası denizcilik örgütü IMO'nun yönlendirmesiyle elektronik haritalar dünya çapında dağıtılmak üzere iki ayrı yurtdışı bayide toplanmaya başlandı (IC-ENC ve Primar). Bu bayiler, tüm ulusların hidrografi daireleriyle yaptıkları anlaşma gereği elektronik haritaları toplamakta özel bir yöntemle şifreleyerek S63 formatında (S63 = şifrelenmiş S57) dağıtıma hazır hale getirmekteydi. Ancak dünyada S57 formatı sadece ECDIS adı verilen gelişmiş ve yüksek maliyetli elektronik harita gösterim sistemleri tarafından açılıp yorumlanabilmekteydi. ECDIS sistemleri €20.000 'nun üzerindeki maliyetlerde olduğu için ancak bulundurulmasının zorunlu olduğu yüksek grostonlu ticari gemiler tarafından kullanılmaktaydı.

Elektronik harita üretimi, yüksek teknolojik altyapı yatırımına ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca bir haritayı yalnızca üretmenin güvenli seyri sağlamada yeterli olmadığı günümüzde herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda SHOD, yapmış olduğu mesaha (deniz bilgi toplama) faaliyetlerinin sonucunda düzenli olarak elektronik haritalarını güncellemektedir.

SHOD ve Doğa Teknoloji

S57 tipindeki elektronik haritaların yalnızca büyük ticari gemilerde ECDIS sistemleri içinde kullanılabiliyor olması denizcilik için bir kayıptı. Bu haritaların, kolay ve düşük maliyetli bir sistem içinde Türk denizciliğinin kullanımına sunulmasını hedefleyen Doğa Teknoloji, SHOD ile konu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Hedef; elektronik haritaların PC üzerinde çalışan milli bir yazılım ile yine şifreli olarak son kullanıcılara ulaştırılmasıydı. Bu konuda mevcut yurtdışı bayilerden haritanın temin edilmesi hem uzun ve dolambaçlı bir yol olacak hem de maliyetler artacaktı. Konuyu değerlendiren ve olumlu bulan SHOD, bir takım idari ve teknik şartların sağlanmasından sonra başvuruyu Deniz Kuvvetleri Komutalığı'na gönderdi. Komutanlık, inceleme sürecinin sonucunda başvuruyu olumlu değerlendirip 27 Kasım 2007 tarihinde Doğa Teknoloji'yi ilk yerli elektronik harita bayisi ilan etti.

Elektronik harita dağıtımı

Elektronik haritalar SHOD tarafından üretilmekte ancak dağıtımı bayileri aracılığıyla yapılmaktadır. SHOD'un doğrudan elektronik harita satışı yoktur. Bunun sebebi, haritaları açma becerisine sahip bir seyir / harita yazılımının gerekmesi ve haritaların şifresiz olarak satışının yasak olmasıdır. Şifreleme işlemi de karmaşık bir süreç olduğu için SHOD bu görevi elektroik harita bayilerine vermiştir.

Ayrıca yayınlanan güncellemelerin de ilgili kullanıcıların programlarına internet üzerinden ulaştırılması, ayrı bir karmaşık operasyonu gerektirmektedir ve SHOD, asıl sorumluluk sahasının dışındaki bu operasyona emek ve zaman harcamak yerine bunu konusunda uzman teknoloji firmalarına bırakmayı tercih etmiştir.

Doğa Teknoloji, SHOD ile yaptığı bayilik anlaşması gereği, elektronik haritaları şifreli olarak ve kendi geliştirdiği sistem ve yazılımlar ile bir paket halinde satışa sunmuştur. Haritalar, Doğa Teknoloji'nin geliştirdiği özel güvenlik algoritması ile şifrelidir ve herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına teknik olarak imkan bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı haritalar, özel algoritmayı bilerek şifrelemeyi açma ve haritaları okuma yeteneğine sahip SeyYar yazılımı ve benzeri sistemler ile bir bütün olarak dağıtılmaktadır.

[ Tüm Türkiye elektronik harita kataloğunu indirmek için tıklayınız (zip 21mb) ]


Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi | Sipariş ve Kargo | Satış Sözleşmesi ve İade Koşulları | Hakkımızda | Ürünler | Haritalar | Destek | Satın Al | İletişim
©2009-2014 Doğa Teknoloji Yazılım Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.