Şebekelerin yüksek standartlarda belirlenmiş servis seviyesine göre (SLA) yönetimi yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken uzman ekipler ve toollar kullanılmaktadır.

1. Seviye arıza yönetimi

Konfigürasyon yönetimi

Versiyon değişikliklerinin yönetimi

Yeni saha ve revizyon yönetimi

Test hizmetleri

Swap yönetimi

Transmisyon operasyon yönetimi

Helpdesk

Bu hizmetler verilirken Şebeke kalitesi, Müşteri memnuniyeti, Daha düşük yatırım ve işletme maliyeti, Organizasyonel mükemmellik ve Merkezileştirilmiş çözümler ön plandan tutulmaktadır.