Pageloader

Managed Services

MANAGED SERVICES

Şebekelerin yüksek standartlarda belirlenmiş servis seviyesine göre (SLA) yönetimi yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken uzman ekipler ve toollar kullanılmaktadır.

Test hizmetleri
Transmisyon (MW, Fiber, Router, FTTX, switch) operasyon yönetimi
Helpdesk
Versiyon değişikliklerinin yönetimi
Swap yönetimi
Seviye arıza yönetimi
Konfigürasyon yönetimi
Yeni saha ve revizyon yönetimi
Bu hizmet verilirken aşağıdaki kriterler ön plandan tutulmaktadır.
Organizasyonel mükemmellik
Şebeke kalitesi
Müşteri memnuniyeti
Daha düşük yatırım ve işletme maliyeti
Merkezileştirilmiş çözümler